Pardubický kraj

Michaela Matoušková


www.stan-pardubickykraj.cz

Proč kandiduji na hejtmanku?

  • Usiluji o vytvoření dostatečné sítě a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb v kraji a posílení hodnoty rodiny vhodnými opatřeními
  • Chci se zasadit o zlepšení stavu silnic a mostů v kraji, vytvoření cyklistické infrastruktury a dopravní obslužnosti mezi jednotlivými kraji
  • Chci zlepšit péči o krajinu a její ochranu - Pardubický kraj je krajem zemědělským s rozmanitou krajinou a přírodním bohatstvím a vlivem nevhodného hospodaření dochází k jeho znehodnocení, čemuž je potřeba zamezit.


STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Seznam kandidátů

Michaela Matoušková

Řečany nad Labem
starostka Řečan nad Labem
1

Hana Štěpánová

Morašice
Radní Pardubického kraje pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace
2

Jiří Hájek

Pardubice
3

Oldřich Koblížek

Vraclav
starosta Vraclavi, člen Zastupitelstva Pardubického kraje
4

David Šimek

Příluka
starosta obce Příluka
5
Celá kandidátka